Your Cart

Zapraszamy do współpracy kwiaciarnie.

Chcesz porozmawiać?

Biuro obsługi klienta tel: +48 693 925 385

Social

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HORTENS

 

 • 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Przedsiębiorca (Sprzedawca) prowadzi sprzedaż i dostawę przesyłek  kwiatowych, zniczy oraz upominków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
 1. Opisy i zdjęcia produktów zamieszczone na stronie hortens.pl stanowią własność Przedsiębiorcy,  zaś kopiowanie, użytkowanie i wykorzystywanie w jakimkolwiek celu możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.
 1. Przedsiębiorca zapewnia ochronę wszelkich danych osobowych udostępnionych przez klientów i pozyskanych przez Przedsiębiorcę w toku wykonywanej działalności na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 1. Działalność Przedsiębiorcy wykonywana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś w oparciu o regulacje Ustawy z dna 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r., oraz regulacje Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

 

 • 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Topolowa 1, 88-180 Złotniki Kujawskie
 1. NIP: NIP:5562528915
 1. Adres e-mail: biuro.hortens@gmail.com
 1. Telefon: +48 693 925 385
 1. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy) oraz do wysłania reklamowanego towaru: ul.Topolowa 1 , 88-180 Złotniki Kujawskie
 1. nr konta: MBank 27 1140 2017 0000 4802 1157 7014

 

 • 3. WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w sklepie internetowym, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

 • 4. ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny towarów widoczne w sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 1.  Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 1. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 1. Produkty( rodzaje) znajdujące się w sklepie internetowym mogą występować w różnej kolorystyce. Wówczas zamawiający jest zobowiązany do podania wybranych przez siebie kolorów- karta nr 3 zamówienia.
 1. W przypadku nie podania przez zamawiającego wybranych kolorów- następuje wysyłka losowo wybranych kolorów.
 1. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 1. Złożenie zamówienia jest  tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 1. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 1. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

 • 5. PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Płatność Przelewy24
 • Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 • Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

 • 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 4 dni robocze:
 • od momentu złożenia zamówienia- przesyłka kurierska pobraniowa, odbiór osobisty.
 • od momentu zaksięgowania kwoty wartości zamówienia na koncie.
 1. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 1. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a poza granice kraju po wcześniejszych indywidualnych zamówieniach.
 1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej
 1. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 1. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 1. Sprzedawca nie wysyła oraz nie dostarcza zamówień w święta.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z opóźnienia przez firmę dostarczającą zamówienia.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały doręczone z opóźnieniem lub niedostarczone z powodu podania przez Klienta błędnych danych osobowych lub adresowych odbiorcy, niezastania odbiorcy przesyłki pod wskazanym adresem lub negatywnej weryfikacji płatności.

 

 • 7 . PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.§ 8. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi  otrzymane od niego płatności (bez kosztów wysyłki) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Topolowa 1 88-180 Złotniki Kujawskie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

 • 9. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 • 10. REKLAMACJE
 1. UWAGA! Pamiętaj, że masz prawo obejrzeć zewnętrzny stan paczki w obecności kuriera. Jeśli przy odbiorze paczki zauważysz, że jest ona uszkodzona, prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera. Reklamacje są przyjmowane tylko z załączonym protokołem szkody. Jeśli kurier już odjechał a przedmioty wewnątrz są uszkodzone, zadzwoń (koniecznie tego samego dnia) na infolinię firmy kurierskiej, która dostarczyła paczkę i poproś o przysłanie kuriera w celu spisania protokołu szkody!!! Brak w/w informacji oznacza, że paczka dotarła w stanie nieuszkodzonym i ewentualne reklamacje mogą zostać rozpatrzone negatywnie.
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru (niezawinionej przez firmę kurierską ) Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 1. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu w ciągu 5 dni od otrzymania przesyłki.
 1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres wskazany w § 2 Regulaminu
 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 • 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 1. Zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta odstąpić od umowy zawartej na odległość może tylko osoba fizyczna, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 1. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.
 1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupu na odległość, czyli korespondencyjnie, przez internet lub przez telefon, mogą korzystać z prawa odstąpienia od umowy. Obowiązują ich przy tym takie same zasady, jak w przypadku konsumentów będących osobami fizycznymi. Mają na to 14 dni, które liczy się od dnia zawarcia kontraktu lub daty wykonania usługi czy dostarczenia produktu. Zakup nie może mieć jednak związku z zakresem działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę. Takie prawo nie przysługuje również spółkom prawa handlowego.

 

 • 12. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 1. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 1. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 • przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 1. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 13. ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu.
Darmowa wysyłka na terytorium Polski

Dla zamówień powyżej 2500 zł

Dni na zwrot

14 dni na zwrot

Gwarancja międzynarodowa

Oferowane w kraju użytkowania

100% Bezpieczna realizacja transakcji

BLIK / Przelewy24 / Visa

WITAMY W NASZYM NOWYM
SKLEPIE INTERNETOWYM HORTENS

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS

 

This will close in 10 seconds