REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO hortens.pl

 

               POSTANOWIENIE OGÓLNE
 1. Sklep internetowy pod adresem www.hortens.pl prowadzi
  Firma Handlowa Hortens Przemysław Bańka
  NIP:5562528915
  ul. Topolowa 1
  88-180 Złotniki Kujawskie, PL
  nr konta MBank 27 1140 2017 0000 4802 1157 7014 – dalej zwany Przedsiębiorcą.
 2. Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż i dostawę przesyłek kwiatowych oraz upominków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
 3. Opisy o zdjęcia produktów zamieszczone na stronie hortens.pl stanowią własność Przedsiębiorcy,  zaś kopiowanie, użytkowanie i wykorzystywanie w jakimkolwiek celu możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.
 4. Przedsiębiorca zapewnia ochronę wszelkich danych osobowych udostępnionych przez klientów i pozyskanych przez Przedsiębiorcę w toku wykonywanej działalności na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 5. Działalność Przedsiębiorcy wykonywana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś w oparciu o regulacje Ustawy z dna 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r., oraz regulacje Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

 

              SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia składane i przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.hortens.pl
 2. Złożenie zamówienia oznacza, iż Klient zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienie następuje po pozytywnym dokonania płatności przez Klienta.
 4. Płatność za zamówienie następuje na rachunek bankowy Przedsiębiorcy
 5. F.H. HORTENS dopuszcza następujące formy płatności:
          a) Przelew bankowy na konto firmy.
          b) Płatność Przelewy 24.
          c) Gotówka- tylko i wyłączenie w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy
          d) Zapłata kurierowi w momencie odbioru przesyłki.

     6.Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
        a. wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie hortens.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia  29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr  133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:,

    I. realizacji umowy przez Sprzedającego,
    II. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy hortens.pl
    b. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego hortens.pl
    c. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.


             POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. F.H. HORTENS realizuje zamówienia w ciągu 3 dni roboczych:

  a) od momentu złożenia zamówienia- przesyłka kurierska pobraniowa, odbiór osobisty.

  b) od momentu zaksięgowania kwoty wartości zamówienia na koncie.

 2. Produkty( rodzaje) znajdujące się w sklepie internetowym mogą występować w różnej kolorystyce. Wówczas zamawiający jest zobowiązany do podania b wybranych przez siebie kolorów- karta nr 3 zamówienia.
 3. W przypadku nie podania przez zamawiającego wybranych kolorów- następuje wysyłka losowo wybranych kolorów.
 4. Firma nie wysyła oraz nie dostarcza zamówień w święta.

 5. Firma wysyła paczki za granicę- po wcześniejszych indywidualnych zamówieniach.

 6. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, oraz Firmy kurierskiej DPD.
 7. firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z opóźnienia przez firmę dostarczającą zamówienia.
 8. Kwiaciarnia nie doręcza przesyłek w święta państwowe.
 9. Zamówienie na doręczenie zagraniczne złożone od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 18:00 będzie zrealizowane w 24 godziny. Natomiast zamówienie złożone od 18:00 do 9:00 w mniej niż 40 godzin. Godzina doręczenia nie jest gwarantowana i oznacza tylko orientacyjną godzinę doręczenia przesyłki. Zamówienia z gwarantowanym terminem doręczenia w sobotę przyjmowane są do godziny 12:00 w każdy piątek.
 10. Kwiaciarnia nie doręcza przesyłek poza granicami Polski w niedzielę i święta państwowe kraju odbiorcy.
 11. Przesyłki Kwiatowe doręczane są w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 18:00 czasu kraju odbiorcy oraz w soboty od 10:00 do 13:00.
 12. W dniach 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku mogą nastąpić zmiany w terminach przyjmowania i realizacji zamówień. Informacje o ewentualnych zmianach będą publikowane na stronie internetowej Przedsiębiorcy.
 13. Przesyłki zamówione na adresy budynków użyteczności publicznej (jak np. szpitali, hoteli, biurowców, banków) doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
 14. Klient ma możliwość wskazania treści jaka ma być umieszczona na bileciku załączanym do przesyłki kwiatowej lub upominku.
 15. Odbiorca otrzymuje wybrany produkt wraz z bilecikiem, na którym wpisana zostanie treść podana przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 16.  Przedsiębiorca nie odpowiada za treści wskazane przez Klienta do zamieszczenia na bileciku. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do edycji treści bileciki. Przedsiębiorca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdyby wskazana przez Klienta treść bilecika miała charakter obraźliwy, bezprawny lub mogący wywoływać uczucie zgorszenia u Odbiorcy;
 17. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały doręczone z opóźnieniem lub niedostarczone z powodu podania przez Klienta błędnych danych osobowych lub adresowych odbiorcy, niezastania odbiorcy przesyłki pod wskazanym adresem lub negatywnej weryfikacji płatności.
 18. Przy zamówieniach na adres domowy, w sytuacji gdy kurier nie zastanie adresata przesyłki pozostawi przesyłkę zastanym domownikom. Klient zastrzec może w zamówieniu, iż doręczenie przesyłki nastąpić może wyłącznie do rąk adresata. Wówczas zastosowanie znajdzie pkt. 23.
 19. W sytuacji gdy kurier nie zastanie adresata jak i domowników, pod wskazanym adresem pozostawi pisemną wiadomość zawierającą prośbę o telefoniczny kontakt oraz informację o przesyłce kwiatowej i upominku wraz ze wskazaniem adresu, pod którym możliwy będzie odbiór przesyłki. Brak kontaktu odbiorcy pod wskazanym numerem telefonu lub nieodebranie przesyłki pod wskazanym adresem w następnym dniu roboczym do godziny 18.00 skutkuje uznaniem zamówienia za zrealizowane.
 20. Klient może w zamówieniu wyrazić zgodę na pozostawienie przesyłki u sąsiadów lub pod drzwiami lokalu, na adres którego miało nastąpić doręczenie, w sytuacji o jakiej mowa w pkt. 22.
 21. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata zamówienie traktowane jest jako zrealizowane.
 22. Przedsiębiorca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku zamówionego towaru. W takiej sytuacji zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
 1. Przedsiębiorca gwarantuje, iż kwiaty cięte zachowają świeżość przez 3 dni od daty dostawy, z zastrzeżeniem ich właściwej pielęgnacji przez odbiorcę. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w dniu dostawy tj. minimalnej temperatura w regionie dostawy poniżej 10 stopni Celsjusza lub maksymalna temperatura w regionie dostawy powyżej 25 stopni Celsjusza, gwarancja świeżości kwiatów obowiązuje przez 1 dzień.
 2. Odbiorca potwierdza otrzymanie przesyłki i określa jakość i świeżość doręczonych kwiatów na druku potwierdzenia odbioru.
 3. Reklamacja dotycząca świeżości dostarczonych kwiatów winna zostać złożona telefonicznie lub mailowo w ciągu 24 godzin od doręczenia przesyłki, tak by możliwa było jej rozpoznanie.
 4. Reklamacja dotycząca zgodności doręczonej przesyłki z treścią zamówienia oraz świeżości kwiatów winna zostać złożona wraz ze zdjęciem doręczonego bukietu lub upominku.
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i w takim też języku publikowana jest wiążąca strony treść regulaminu. Wersje regulaminu publikowane w innych językach są zamieszczone na stronie wyłącznie w celach informacyjnych.
 2.  Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dostawy przesyłki. Zgodnie jednak z art. 10 ust. 3 pkt. 4 i 5 prawo to nie dotyczy świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, jak również świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
3.1. pisemnie na adres:Firma Handlowa Hortens Przemysław Bańka
NIP:5562528915
ul. Topolowa 1
88-180 Złotniki Kujawskie, PL
7.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres. biuro@hortens.pl
7.3.3. osobiście:
7.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

ZWROTY

1) Kupujący ma 14 dni na dokonanie zwrotu- od momentu otrzymania przesyłki.

2) W przypadku odstąpienia od umowy, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towarów.

3) Zwracany towar- musi być kompletny.